New items
Konstytucyjne gwarancje bezpieczeństwa politycznego państwa : stan prawny, zagrożenia i perspektywy
Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją : w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka : podstawy teoretyczne, studia przypadków, zadania, dobre praktyki
Sztauwajery
Quadira
Kissinger