New items
Profilowanie kryminalne
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina
Wysadzić Rosję
Terror/terroryzm : studium przypadku
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 E-2019. Cz. 3