New items
Barbarossa : jak Hitler przegrał wojnę
Zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich
Zarządzanie - komunikacja - nowoczesność
AI w strategii : rewolucja sztucznej inteligencji w zarządzaniu
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024