Nowości
Sztuka wojny
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa techniczna
Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej
Bezwzględne przeszkody udzielania prawa ochronnego na znak towarowy: na podstawie art. 129¹ pwp
International humanitarian law