New items
Trofea wojenne : znaki chwały żołnierza polskiego
Lider wystarczająco dobry : 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Kiedy Bóg odwrócił wzrok