New items
Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją : w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka : podstawy teoretyczne, studia przypadków, zadania, dobre praktyki
Różnice kulturowe w biznesie
Gdy opadnie kurz : czego praca przy katastrofach nauczyła mnie o życiu
Historia głupich idei albo duch narodu w świątyni nauki
Personal recovery in mountainous terrain