New items
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Siła nawyku : dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie
Noc, która się nie kończy : historia obozów koncentracyjnych
Przywództwo w trudnych czasach : o pokonywaniu coraz większych wyzwań z odwagą i pewnością
Routledge handbook of Russian security