Nowości
Zakres wiedzy i umiejętności personelu EOD : DTU-3.18.1.10 (C)
Podstawy geopolityki
Bezpieczeństwo informacji w dobie cyberprzestrzennych zagrożeń
Przegrana wojna : konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,