New items
Finanse zielonej transformacji
Konstytucyjne gwarancje bezpieczeństwa politycznego państwa : stan prawny, zagrożenia i perspektywy
Geografia świata : regiony
Rocznik Strategiczny 2021/22 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 27 = Strategic Yearbook 2021/22 : a review of political, economic and military developments in Poland's international enviroment. T. 27 : The Strategic Yearbook presents and analyzes main developments and tendencies in international relations of the passing year. Key policital and security issues in the Euroatlantic area are reviewed from Polish and Central European perspective
Podpalić świat : Rosja jako zagrożenie cywilizacji Zachodu : eksperyment bolszewicki 1917-2017/2022