Nowości
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) dla podoficerów zawodowych z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Klara
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym
Podstawy strzelania na długim dystansie : vademecum