New items
Zbrodnie przeciwko ludzkości w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
Młot na czarownice : postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający : księga wiadomości ludzkiej nie tylko godna i potrzebna, ale i z nauką Kościoła powszechnego zgadzająca się
Bezpieczeństwo Europy Środkowo - Wschodniej : perspektywa narodowa i międzynarodowa
Organizacja i przebieg apelu porannego i południowego : poradnik
Rocznik Strategiczny 2021/22 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 27 = Strategic Yearbook 2021/22 : a review of political, economic and military developments in Poland's international enviroment. T. 27 : The Strategic Yearbook presents and analyzes main developments and tendencies in international relations of the passing year. Key policital and security issues in the Euroatlantic area are reviewed from Polish and Central European perspective