Nowości
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej
Mikromobilność w transporcie osób i ładunków
Routledge handbook of the law of armed conflict
Czarny Łabędź : jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem
Flashpoints : air warfare in the cold war