New items
Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym
Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej
Trzecia dekada : świat dziś i za 10 lat
Ceauşescu : piekło na ziemi
Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją : w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka : podstawy teoretyczne, studia przypadków, zadania, dobre praktyki