New items
Podręcznik przetrwania dla sił specjalnych
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2021. Cz. 4
Kompetencje społeczne kadry kierowniczej w organizacji zhierarchizowanej
Wizyta
Szkoły doktorskie - aktualne problemy i wyzwania