New items
Kontrola zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
No cover
Polityka rachunkowości na 2011 rok Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku
Apartament w hotelu Wojna : reportaż z Donbasu
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia I stopnia : kierunek : logistyka E-2020. Cz. 3