New items
Zarządzanie uczelnią cyfrową : między utopią wolności a dystopią władzy
Zarządzanie szczęśliwym zespołem : gry, narzędzia i praktyki, które zmotywują każdy zespół
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Państwa wyobrażone : mity założycielskie i media masowe w procesie konstruowania wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń