New items
Psychologia wojny : strach i odwaga na polu bitwy
Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Restrukturyzacja : wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla organizacji i pracowników
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Taktyki, techniki i procedury odzyskiwania izolowanego personelu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.7.1(A)