New items
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa infrastruktury
Ruch Azowski : ideologia, działalność i walka ukraińskich nacjonalistów
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej: DTU-3.1.1.21 (A)
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera