New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Młodzież w sieci : (nie)bezpieczna komunikacja w internecie
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2,
Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw
Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej