New items
Następne 100 lat : prognoza na XXI wiek
Odporność organizacji : cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
Wojna informacyjna
Sztuczna inteligencja w finansach : używaj języka Python do projektowania i wdrażania algorytmów AI