New items
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Mosad : najważniejsze misje izraelskich tajnych służbach
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Geopolityka
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)