New items
Leaders eat last : why some teams pull together and others don't
Prawne granice dezinformacji w środkach społecznego przekazu : między wolnością a bezpieczeństwem
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa. Cz. 3
Logistyka i transport : teoria oraz praktyczne zastosowania
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności : wyzwania i implikacje