New items
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Antropologia wojny
Wojna i polityka : na podstawie traktatu O wojnie
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka