New items
Granica propagandy : Łukaszenka i Putin na wojnie hybrydowej z Polską
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych służby i wojsk chemicznych do 1969 roku
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej