New items
Stella Maris
Kampanie II wojny światowej : dokumentacja odwagi i poświęcenia, okrucieństwa i terroru, których w latach wojny doświadczały miliony żołnierzy i zwykłych ludzi
Harvard Business Review : podręcznik menedżera : 17 najważniejszych umiejętności lidera
Ramy prawne funkcjonowania Private Military and Security Companies w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i praktyce
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 2