Nowości
Zbiór kart przedmiotów do programu kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia I stopnia : kierunek : dowodzenie E-2018. Cz. 3
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Dziewczyna o czterech palcach
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa : komentarz
Przyszła wojna