Nowości
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia I stopnia : kierunek : informatyka E-2021. Cz. 2
Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. T. 2,
Huê 1968 : Wietnam we krwi
Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach : podręcznik akademicki
Logistyka miejska w świetle idei zrównoważonego rozwoju