New items
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Armia Europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej
Program studiów dla kandydatów na żołnerzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa : profil praktyczny : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie na studiach II stopnia w roku akademickim 2020/2021
Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych
Skuteczna pomoc przedmedyczna : procedury, metody, bezpieczeństwo