New items
Praktyczny wymiar bezpieczeństwa
Łączność w pododdziale ogólnowojskowym
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Własność dóbr intelektualnych : prawa własności intelektualnej w perspektywie realizmu socjologicznego
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych