New items
O dotyku i innych demonach : komunikowanie pozasłowne w wybranych instytucjach hierarchicznych (duchowieństwo, służby mundurowe)
Sztuka wojenna w czasie I wojny światowej : zarys problemu
Zbrodnie przeciwko ludzkości w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
Przewodnik po sowieckich umocnieniach z lat 1940-1941 : Linia Mołotowa w Przemyślu i Medyce
Jak odnieść sukces w relacjach z ludźmi