New items
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność ogólna
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
Polityczno - wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku = Political and military aspects of security in the 21 st century
Zarządzanie produktem dla bystrzaków
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023