New items
Praktyczna algebra liniowa dla analityków danych : od podstawowych koncepcji do użytecznych aplikacji w Pythonie
Jan Kowalewski (1892-1965) : kryptolog do zadań specjalnych
Nielegalny obrót odpadami : studium prawnokarne i kryminologiczne
Standardy i dobre praktyki służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i utrzymania ciągłości działania infrastruktury krytycznej
Koniec świata to dopiero początek : scenariusz upadku globalizacji