New items
Instrukcja funkcjonowania systemu obiektywnej kontroli lotów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.3
Pretorianie : rozkwit i upadek rzymskiej gwardii cesarskiej
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa. Cz. 3
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny