New items
Mentoring w praktyce : partnerstwo w relacji, wsparcie w rozwoju
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1
Program studiów : kierunek studiów : bezpieczeństwo narodowe : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 2
Bezpieczeństwo ekonomiczne : wybrane aspekty