Nowości
Spaecial OPS : journal of the elite forces & SWAT UNITS, vol. 11
Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2023 : Kodeks postępowania cywilnego ; Ordynacja podatkowa ; Samorządowe kolegia odwoławcze ; Postępowanie egzekucyjne w administracji ; Prawo o ustroju sądów administracyjnych ; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; Koszt i opłaty
Nie)bezpieczny poligon : nowe technologie w szkoleniach CBRN
Administracja publiczna
Bieszczady : tam gdzie diabły, hucuły, Ukraińce