New items
Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji : istota, dylematy, wyzwania
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2021. Cz. 4
Dezinformacja międzynarodowa : pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie
Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw
Model zmiany cywilnych służb specjalnych w Polsce w latach 1989-1990 : powstanie Urzędu Ochrony Państwa