Nowości
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2021. Cz. 3
E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne
Dobre praktyki w elearningu : e-learning akademicki i korporacyjny
Wybór matki
Krwawy przyczółek : Piskorzowice 1945