New items
Ocena kompetencji metodą Assessment i Development Center
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2022. Cz. 3
Zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu
Instrukcja zabezpieczenia meteorologicznego działań Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IZMDP-2022) : DU-3.3.31.8
Sensory obrazowe bezzałogowych statków powietrznych