Nowości
Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe : 45 lat działalności (1976-2021)
Bezpieczeństwo osób i systemów IT z wykorzystaniem białego wywiadu OSINT
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych = Multimedia presentations in scientific speeches
Zarządzanie organizacją : współczesne perspektywy badawcze
Memoria