Nowości
Strażak : życie w ciągłej akcji
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
Sztuka wojny
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej