New items
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Kiedy Bóg odwrócił wzrok
Liderzy jedzą na końcu : dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie