New items
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym
Normy i normatywy zużycia materiałów pędnych i smarów - sprzęt morski : DTU-4.21.3.01
Ukierunkowane psychofizyczne przygotowanie pilota wojskowego do lotów
Wariant załadowczy zasobnika towarowego systemowego A-22D WZ CDS A-22D : wariant podstawowy do zrzutu systemem grawitacyjnym, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania ze spadachronem G-12E