New items
Algorytmy kryptograficzne : przewodnik po algorytmach w blockchain, kryptografii kwantowej, protokołach o wiedzy zerowej oraz szyfrowaniu homomorficznym
Wizje : czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku
Standardy i dobre praktyki służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i utrzymania ciągłości działania infrastruktury krytycznej
Podstawy zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
100. rocznica powstania Policji Państwowej - w służbie Ojczyźnie i Narodowi