New items
Tabele WOT : [praktyka tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej]
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
The eastern front in world war 3, T. 2
Wojna i stres : rola zasobów psychologicznych w radzeniu sobie ze stresem u żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami kraju
Kłamstwa czasów wojny : propaganda podczas pierwszej wojny światowej