New items
Karnawał
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej podczas konfliktu zbrojnego
Spaecial OPS : journal of the elite forces & SWAT UNITS, vol. 35
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 3
Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T. 9