Nowości
Zostań liderem, jakim chcesz : zaprojektuj własny styl przywództwa
Sztuczna inteligencja : nowe spojrzenie. T. 1
Zarys etyki wojskowej : de virtute militari
Era
Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wrocławiem