New items
Program nauczania słuchaczy Studium Oficerskiego (12 miesięcy) dla szeregowych zawodowych : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa rakietowa i artylerii
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika
Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury