New items
Lawinia
Współczesny człowiek wobec wyzwań : szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne
Granice wytrzymałości : w poszukiwaniu barier ludzkiego organizmu
Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw
Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu