Nowości
Od Fairfax Court House do Scary Creek : działania zbrojne w Wirginii w 1861 roku przed bitwą pod Manassas
Stulecie Nomadów : jak wędrówki ludów zmieniają świat
Ochrona przeciwpożarowa lasu
Big data w humanistyce i naukach społecznych = Big data in the humanities and social sciences
Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wrocławiem