New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Kronika Wojska Polskiego 2021
Powstanie listopadowe : fakty znane i nieznane
Szkolenie logistyczne : vademecum
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy