New items
Edukacja dla bezpieczeństwa w ujęciu systemowym
Zbędni
Program modułu oficerskiego ochotniczego szkolenia wojskowego Szkoły Legii Akademickiej
Poznaj prawdę
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : informatyka : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022