New items
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa techniczna
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Dar kontuzji : jak wrócić do sportów siłowych po urazie
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku