Nowości
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku
Ostatnia twierdza Hitlera : Breslau 1945
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
The law of armed conflict : international humanitarian law in war